HU
EN

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Bevezető, személyes adatok védelme

2. Az adatkezelő megnevezése, adatai
3. Az adatkezelés folyamata, módjai

4. Harmadik félre irányuló vonatkozások

5. A kezelt adatok védelme

6. Érintettek jogai és általános jogorvoslati lehetőségei

6.1. A hozzáférés joga

6.2. A helyesbítéshez való jog

6.3. A törléshez való jog

6.4. Az elfeledtetéshez való jog

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

6.7. A tiltakozáshoz való jog

6.8. Az Érintett jogorvoslati lehetőségei